Zakaj in kako izbrati toplotno črpalko?

Vsak lastnik hiše se prej ali slej sooči z izbiro pravilnega ogrevalnega sistema. Če smo se odločili za centralno ogrevanje z vodo kot nosilcem toplote, se hitro pojavi vprašanje: Kako naj deluje? Okolju prijazno in prilagodljivo rešitev ponuja toplotna črpalka zrak-voda. Poleg okoljsko prijaznega vidika toplotna črpalka zrak-voda združuje številne prednosti, predvsem poceni ogrevanje in majhne prostorske potrebe samega sistema, pa tudi odpravo prostora za shranjevanje trdnih gori.

CENOVNO UGODNA

V primerjavi z drugimi sistemi je toplotna črpalka zrak-voda cenovno ugodna tako enkratna naložba kot tudi redno delovanje.

VARČNA

Toplotne črpalke zrak-voda porabijo za ogrevanje veliko manj energije kot ostali ogrevalni sistemi in naprave.

ZANESLJIVA

Inteligentna tehnologija kompresorja omogoča ogrevanje tudi pri -25°C. Hlajenje je možno tudi pri +43°C.

OKOLJU PRIJAZNA

Uporaba energije iz zraka v kombinaciji z električno energijo iz obnovljivih virov poskrbi za popoln ogljični odtis.

VSESTRANSKA

Toplotne črpalke zrak-voda delujejo enako dobro z radiatorji kot s talnim ogrevanjem in se lahko uporabljajo tudi za hlajenje.

SUBVENCIONIRANA

Na določenih območjih v Sloveniji lahko za vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda prejmete subvencijo v višini 2.500€!

PRAVILNA IZBIRA TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK-VODA

Pravilna izbira toplotne črpalke je ključnega pomena za brezhibno delovanje ogrevalnega sistema. Prvi faktor, ki ga moramo upoštevati je okolje v katerem se nahaja toplotna črpalka oz. njegovo podnebje. Toplotno črpalko je zmeraj potrebno dimenzionirati glede na najnižjo povprečno pričakovano temperaturo. Naslednji korak je določitev toplotnih izgub objekta, ki jih izračunamo iz velikosti objekta v kvadratnih metrih in specifičnih toplotnih izgub objekta. K temu prištejemo še potrebno ogrevalno moč na račun sanitarne vode, ki je odvisna od števila porabnikov. Praviloma lahko računamo 0,5 kW na osebo. Na dokončno dimenzioniranje naprave vpliva tudi ogrevalni sistem, saj toplotne črpalke pri različnih temperaturah predtoka nudijo različne ogrevalne moči in učinkovitost. Tako je na primer pri radiatorskem sistemu, kjer je temperatura predtoka približno 50 °C moč naprave manjša, kot pri talnem ogrevanju, kjer zadostuje temperatura predtoka 35 °C.

PODNEBJE

Toplotno črpalko je potrebno dimenzionirati glede na zunanje temperature okolja v realnih pogojih.

LASTNOSTI OBJEKTA

Za določitev potrebne ogrevalne moči je potrebno upoštevati velikost in specifične toplotne izgube objekta.

ŠTEVILO PORABNIKOV

Število porabnikov sanitarne vode ne vpliva zgolj na velikost bojlerja temveč tudi na moč toplotne črpalke.

OGREVALNI SISTEM

Ogrevalni sistem določa potrebno temperaturo predtoka in temu primerno se dimenzionirana TČ.

POGOSTE NAPAKE

MOČ V KATALOGU NI DEJANSKA MOČ NAPRAVE!

Najpogostejša napaka pri dimenzioniranju in izbiranju toplotne črpalke je napačna interpretacija tehničnih podatkov. Toplotne črpalke v vseh katalogih navajajo nazivno moč. Za to se toplotno črpalko z nazivno močjo 8 kW imenuje “8 kilovatna toplotna črpalka”. Vendar nazivna moč v vseh katalogih je podana pri zunanji temperaturi +7 °C in temperaturi predtoka +35 °C. Ti podatki pri izbiri toplotne črpalke niso relevantni, saj je dimenzioniranje potekalo glede na najnižjo povprečno pričakovano temperaturo, ki je na primer -13 °C. Za to moramo upoštevati podatek ogrevalne moči pri -13°C, temperatura predtoka pa je odvisna od ogrevalnega sistema (npr. 35 °C pri talnem ogrevanju in 50°C pri radiatorskem ogrevanju). Ogrevalna moč je ob nižji zunanji temperaturi in višji temperaturi predtoka zmeraj manjša od nazivne ogrevalne moči v katalogu. Na podlagi upadanja ogrevalne moči in učinkovitosti lahko tudi opazimo razliko v kakovosti med različnimi napravami. V katalogih so zmeraj podani podatki, ki v praksi nimajo veliko pomena. 

Svetujemo vam, da ob tako pomembnem vprašanju, kot je dimenzioniranje in izbira toplotne črpalke zaupate našemu znanju in izkušnjam, ter izpolnite obrazec:
IZRAČUN MOČI TOPLOTNE ČRPALKE

SISTEMSKA REŠITEV IN PRAVILNA IZVEDBA STA BOLJ POMEMBNI KOT SAMA NAPRAVA

Ključnega pomena za učinkovito, zanesljivo in dolgoletno delovanje toplotne črpalke je pravilna sistemska rešitev in izvedba po navodilih proizvajalcev in najvišjih standardih kakovosti. Preden pričnete z izbiro znamke in modela toplotne črpalke je potrebno določiti sistemsko rešitev in izrisati ogrevalni sistem oz. kurilnico. Tukaj je zelo pomembno, da se osredotočite na vaše želje in potrebe ter tehnično izvedljivost in smiselnost rešitve. Posebej pozorni bodite na izvedbo “kurilnice”, saj je ta tista, ki omogoča toplotni črpalki učinkovito in zanesljivo delovanje ter podaljša življensko dobo. Bodite pozorni na izbiro materialov in dimenzij cevne inštalacije, na vgradnjo ventilov na mestih, kjer lahko pride do težav, na vgradnjo termomanometrov na vstopu in izstopu iz notranje enote toplotne črpalke za nadzor tlaka in temperature ter seveda na magnetni lovilec nesnage, da zaščitite toplotno črpalko pred umazanijo. 

Kadar zbirate ponudbe za izvedbo toplotne črpalke bodite ob primerjavi cene še posebej pozorni na primerjavo vsebine ponudbe. Veliko število inštalaterjev v sistemih izpušča pomembne elemente in uporablja nizkokakovostne materiale, da zagotovijo najnižjo ceno. V teh primerih se pogosto pojavijo težave in življenjska doba naprave je občutno krajša. Hkrati pa je učinkovitost sistema lahko toliko manjša, da se razlika v ceni nevtralizira v le nekaj letih. 

Preprost sistem brez zalogovnika s prelivnim ventilom
Sistem z zalogovnikom in dvema ogrevalnima conama
Sistem z zalogovnikov, dvema ogrevalnima conama, hlajenjem, dodatnim grelcem in ogrevanjem bazena

POGOSTA VPRAŠANJA

Toplotna črpalka s pomočjo hladiva črpa energijo iz zunanjega zraka in jo pretvori v toploto, primerno za vaše ogrevanje.

Toplotna črpalka zrak-voda združuje prednosti nizkih stroškov nakupa z najnižjimi obratovalnimi stroški, s čimer učinkovito koristi obnovljivo energijo.

 

Da. Vse toplotne črpalke TOSHIBA so na seznamu EKOSKLAD in upravičene do subvencije. 

Življenjska doba toplotne črpalke zrak-voda je enaka življenjski dobi drugih običajnih ogrevalnih sistemov, ki jo zagotavljata redno vzdrževanje in 15-letna zajamčena razpoložljivost nadomestnih delov.

Za postavitev sistema toplotne črpalke je potrebnih zgolj 1-2 kvadratna metra.

Podporno ogrevanje pride do izraza ob izrednih vremenskih razmerah ali nenadnih velikih potrebah po ogrevalni moči. EXPERTO kot certificirani partner TOSHIBA toplotno črpalko dimenzionira glede na vašo zgradbo, s čimer boste električno podporno ogrevanje potrebovali samo pri najnižji zunanji temperaturi.

Toplotna črpalka omogoča priključitev na sončne celice, s čimer lahko povečate učinkovitost ogrevanja.

Pozimi uporabljajte ploskovno ogrevanje, ki tudi poleti omogoča prilagajanje temperature v prostoru. Ventilatorski konvektorji omogočajo aktivno hlajenje.

Učinkovitost naprave se pri zelo nizki zunanji temperaturi sicer zmanjša, vendar je toplotna črpalka zmožna proizvajati toploto celo pri zunanji temperaturi −25 °C.

Ker toplotne črpalke pri višji zunanji temperaturi delujejo še učinkoviteje, lahko pri zunanji temperaturi do 35 °C prikladno in cenovno ugodno proizvajate toplo vodo s temperaturo nad 55 °C.

Nižja kot je temperatura predtoka, večja je energetska učinkovitost toplotne črpalke. Najvišja temperatura predtoka je 65 °C, medtem ko pri neprekinjenem delovanju grelnih elementov večinoma zadostuje že 50 °C.

Ustrezne mere se določijo na podlagi učinkovitosti toplotne črpalke, ki je za naše naprave navedena v preglednici z zmogljivostjo črpalk, potrebnih za zagotavljanje ogrevanja zgradbe do standardne zunanje temperature, pri kateri še ni potrebno podporno ogrevanje.

Toplotna črpalka je opremljena s pametnim sistemom krmiljenja, ki glede na zunanjo temperaturo samostojno krmili temperaturo radiatorjev, talnega ogrevanja in tople vode.

Po zaslugi vnaprej pripravljenih montažnih shem in pripadajočih zagonskih parametrov je zagon za strokovnjaka nenaporen in hiter. Z navodili po korakih v DODATKU/priročniku ali aplikaciji je vsak parameter mogoče prilagoditi posameznim potrebam.

Zunanje krmiljenje ali priključitev na krmilno napeljavo zgradbe prek vodila KNX ali MODBus je omogočeno z dodatnim tiskanim vezjem.

Nazivna moč je zmogljivost naprave pri določeni točki delovanja.

Povprečna dnevna temperatura, pri kateri je treba zgradbo začeti ogrevati. Dnevi, pri katerih je povprečna dnevna temperatura nižja od mejne temperature ogrevanja, se štejejo kot dnevi ogrevanja.

Povprečno najnižja pričakovana zunanja temperatura, za katero je dimenzioniran vaš ogrevalni sistem.

COP (Coefficient Of Performance) označuje razmerje med porabljeno električno energijo in pridobljeno toplotno energijo pri določeni točki delovanja.

Zalogovnik pri monovalentnih sistemih sicer ni obvezen, vendar je pri toplotnih črpalkah zrak-voda vsekakor priporočljiv. Zahvaljujoč zalogovnika ima ogrevalni sistem na razpolago zmeraj nekaj segrete vode za oskrbo vaše hiše. Toplotni črpalki tako olajšamo delo predvsem pri odmrzovanju in znatno zmanjšamo število vklopov in izklopov. S tem se zmanjša poraba električne energije in podaljša življenjska doba. Zalogovnik je vsekakor smiselna naložba, saj se investicija zmeraj poplača po le nekaj letih.

Pri toplotnih črpalkah je potrebno izbrati hranilnik sanitarne vode s čim večjim toplotnim prenosnikom. Tukaj bi praviloma moral hranilnik imeti toplotni prenosnik oz. “kačo” vsaj 1 m2 na 100 litrov. Hranilniki z manjšimi prenosniki so v kombinaciji s toplotno črpalko bistveno manj učinkoviti in zanesljivi.